nekale-obchodni-praktiky-eshopu - QUICK7 journal | Aktuality | Ekonomika | Právo | Politika | Zdraví | Historie | Trendy | www.quick7.cz

r
e
k
l
a
m
a
Počasí    Ekonomika    Právo    Politika    Zdraví    Zábava    Vzdělávání    ČASOPIS
Přejít na obsah
Nekalé obchodní praktiky v e-shopech


Česká obchodní inspekce uskutečnila v 1. čtvrtletí roku 2019 celkem 293 kontrol. Akce byla zaměřená na dodržování zákonných povinností v oblasti internetového obchodování. Inspektoři zjistili nedodržení příslušné legislativy u 84% případů. Nejčastěji docházelo k porušení zákona o ochraně spotřebitele.

reklama

reklama

„Nedostatky v oblasti ochrany spotřebitele přetrvávají u poskytování informací o prodávaných výrobcích a službách, kdy někteří provozovatelé e-shopů se uchylují k nekalým obchodním praktikám. Dále chybně informují o možnostech reklamací nebo neuvádí možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,“ říká k závěrům kontrolní akce ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Je však také třeba poznamenat, že kontrolní výsledky, i přes zjištěné procento zjištěných nedostatků (83,96 %), nelze považovat za skutečný odraz stavu elektronického obchodování v ČR.

TABULKA:
Inspektorát / Počet kontrol / Kontroly se zjištěním / Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha20/16/80,0%
Jihočeský a Vysočina/29/29/100,0%
Plzeňský a Karlovarský/47/41/87,2%
Ústecký a Liberecký/34/24/70,6%
Královéhradecký a Pardubický/54/45/83,3%
Jihomoravský a Zlínský/45/34/75,6%
Olomoucký a Moravskoslezský/64/57/89,1%
Celkem/293/246/84,0%ilustrační foto, zdroj: pixabay.com


Nejčastěji byl porušován zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

 ve 129 případech bylo zjištěno klamavé konání prodávajícího vůči spotřebiteli ve smyslu poskytování nepravdivých informací či informací, které ho uvádí v omyl o výrobku, službě, ceně, servisu, prodávajícím, právech spotřebitele, atd. (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5 odst. 1, 2)

 ve 128 případech byla porušena povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu reklamace, společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit (§ 13

 ve 119 případech prodávající neinformoval žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního  řešení  spotřebitelských sporů (ADR) (§ 14)

 v 67 případech bylo zjištěno klamavé opomenutí, neboť prodávající či poskytovatel služby opomenul spotřebiteli poskytnout podstatné informace o výrobku či službě, popř. informace zatajil nebo je poskytl nejasným, nejednoznačným či nesrozumitelným způsobem (§ 4 odst. 4 v návaznosti na § 5a odst. 1, 2)

 ve 26 případech prodávající nedodržel povinnost přijmout reklamaci a vystavit o tom písemné potvrzení a dále povinnost o reklamaci rozhodnout a vyřídit ji ve stanovené lhůtě (§ 19 odst. 1,3)

Česká obchodní inspekce dále zjistila, že v 18 případech došlo k porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a v 37 případech prokázala porušení ostatních právních předpisů, které jsou předmětem dozoru České obchodní inspekce.

Česká obchodní inspekce v tomto období pravomocně uložila 255 pokut v celkové hodnotě 1 787 000 Kč.

Nejvyšší pokutu, v hodnotě 60 000 Kč, uložila společnosti „zbozí od výrobce s.r.o.“. Například z důvodu, že na čtyřech svých webových portálech třeba v obchodních podmínkách uváděl, že podpisem spotřebitel stvrzuje, že zásilka se zbožím splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou reklamaci z důvodu porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Takové obchodní podmínky nejsou v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele, jelikož prodávající odpovídá kupujícímu, že věc nemá při převzetí vady.     AKTUALIZACE ÚDAJŮ

Česká obchodní inspekce kontrolovala v období od 1. dubna do 30. června 2019 dodržování právních předpisů v internetových obchodech v ČR.

Provedla celkem 232 kontrol a porušení právních předpisů zjistila ve 195 případech, což je 84,0 % případů.

Na základě zjištěných porušení právních předpisů pravomocně uložila ve 2. čtvrtletí tohoto roku 245 pokut v celkové hodnotě 1 683 000 Kč.

zdroj: ČOIvloženo: 28.6.2019,  poslední aktualizace stránky: 26.8.2019

QUICK7       Kontakty       Reklama       Tiskové zprávy       Informace pro návštěvníky webu
Návrat na obsah